Bahan Bantu Mengajar 3D

Definisi Bahan Bantu Mengajar

Bahan bantu mengajar (BBM) ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru atau murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam kelas. Peralatan mengajar bukan terhad kepada buku-buku teks, papan tulis gambar-gambar sahaja, tetapi ia merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua pancaindera melihat, mendengar, rasa, hidu dan sebagainya merangkumi apa saja yang dialami oleh murid.

Atan Long (1981: 179-203) membahagikan alat bantu mengajar kepada tiga kumpulan iaitu alat pendengaran, alat-alat pandangan dan alat pandang-dengar. Noraziah Abdul Hamid (1981) membahagikan BBM kepada dua iaitu media elektronik dan media bukan elektronik. Manakala Hanapiah Sudin (1979: 51-52) dan Khairiah Ahmad (1980-13) mengelaskan BBM kepada dua iaitu “software” dan “hardware”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s