Kepentingan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Kepentingan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran :-

 • Melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran kerana berfokuskan kepada isi-isi penting kepada topik yang akan disampaikan.
 • Menjimatkan masa, tenaga dan wang.
 • Mengelakkan rasa bosan pelajar seterusnya mengekalkan minat pelajar. Ia juga boleh menghiburkan pelajar.
 • Mengelakkan berlakunya tidak faham atau salah tafsir terhadap konsep melalui deria melihat, mendengar atau menyentuh.
 • Membetulkan sebarang kekeliruan atau salah tafsir kerana ia memberi sesuatu gambaran yang menyeluruh dan jelas sesuatu konsep dan kaitannya dengan kehidupan seharian.
 • Melibatkan pelbagai deria pelajar. Cth: penggunaan visual yang diikuti oleh audio akan melibatkan deria lihat dan dengar dan mungkin deria sentuh. Penglibatan deria ini akan meningkatkan daya ingatan pelajar.
 • Memberi kelainan dan kepelbagaian kepada kaedah mengajar.
 • Membantu pelajar mendapat kesan pembelajaran yang maksimum dengan penggunaan masa yang minimum.
 • Memperkayakan pengalaman pelajar. Cth: media bergerak boleh memperkayakan pengalaman murid. Kejadian yang tidak pernah mereka lihat atau alami akan dapat mereka saksikan sendiri dan ini menjadikan mereka seoalah-olah mereka mengalaminya.
 • Prinsip menggunakan teknologi pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
 • Ia hanya merupakan sebagai bahan bantu mengajar dan tidak boleh digunakan untuk menggantikan pengajaran.
 • Ia digunakan untuk menggantikan pengajaran.
 • Ia digunakan untuk membantu guru mengajar sesuatu topik dengan lebih berkesan.
 • Ia mesti digunakan untuk pengajaran dan bukan untuk hiburan dan membuang masa.
 • Penggunaannya mesti dirancang dalam tiga peringkat iaitu:

i. sebelum kegunaan – merancangmasa dan cara bagaimana mengaitkannya dengan topik pengajaran.

ii. semasa kegunaan – merancang ulasan dan penekanan aspek-aspek penting yang dapat membantu  pembelajaran.

iii. selepas kegunaan – merancang aktiviti lanjutan seperti soalan-soalan, kesimpulan dan penilaian.

 • Ia mesti dipilih berdasarkan kesuaiannya dari segi topik dan objektif pelajaran, latar belakang pelajar, saiz kelas dan keadaan fizikal bilik darjah.
 • Ia mesti digunakan untuk mencapai sesuatu objektif pelajaran dan peringkat perkembangan pelajaran itu sama ada:
 1. pengenalan topik
 2. perkembangan pelajaran iaitu penerangan konsep
 3. penutup dan kesimpulan topik pelajaran
 4. penilaian kefahaman terhadap topik
 • Digunakan mengikut masa yang sesuai iaitu masa yang dapat merangsang pembelajaran.
 • Digunakan dengan merujuk kepadanya dan bukan sekadar untuk menunjuk-nunjuk sahaja.
 • Selepas digunakan tanggalkan atau ubah supaya tidak mengganggu pelajar belajar seterusnya.
 • Setelah tamat sesi pengajaran, pamerkan untuk rujukan kelas di papan buletin kelas.
 • Ciri-ciri dan jenis teknologi pendidikan yang baik
 1. Alat yang dapat menjelaskan idea – idea yang kabur dan menrangkan isi-isi pelajaran.
  Contoh: Penggunaan cek terbuka dan tertutup yang telah diperbesarkan
 2. Alat yang besar dan jelas untuk dilihat oleh semua pelajar.
  Contoh: Tulisan dan angka yang ditulis dalam transperensi mestilah besar dan jelas.
 3. Tulisan dan gambar perlu dipelbagaikan warnanya.
  Contoh: Gunakan plebagai warna pen untk memberi penekanan kepada perkataan-perkataan dalam topik yang ingin diajar.
 4. Gunakan bahan yang boleh tahan lama dan boleh disimpan.
 5. Tunjukkan hasil dan kemahiran yang baik sekiranya alat dibuat sendiri.
By ainiliyanamohdzailan87

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s