Teknologi Pendidikan

Selamat Berkunjung ke blog Teknologi Pendidikan : Masalah Pembelajaran (Disleksia)

Meet my new pet and feed it by clicking your mouse in the box. Enjoy feeding my hamster!..  secara link.

 

Pengenalan

Blog ini adalah sebuah blog yang diwujudkan khusus untuk tujuan pembelajaran. Blog ini juga dibina bagi memenuhi proforma atau syarat bagi kursus Teknologi Pendidikan (GGGE2153). Antara perkara-perkara yang dimuatnaik dan dikongsikan dalam blog ini adalah berkaitan teknologi pendidikan, masalah pembelajaran : Disleksia, serta tugasan-tugasan individu dan tugasan kumpulan bagi kursus GGGE2153. Segala perkongsian ilmu dan maklumat di dalam blog ini diharap dapat memberi seribu satu manfaat kepada semua.

Definisi Teknologi Pendidikan

Maksud ‘Teknologi’

Teknologi boleh diterangkan sebagai aplikasi pengetahuan sains dalam mereka cipta alat-alat yang dapat meningkatkan keupayaan manusia

Teknologi daripada perkataan latin; “Teknos” – Teknik/cara/kaedah; “Logos” _ Kaji/belajar/ ‘Study’

• ‘Mengkaji/Mempelajari teknik/ cara’ atau
• Teknologi bermaksud kaedah, cara, idea untuk menghasilkan sesuatu dengan mudah dan berkesan.

Teknologi dalam Bahasa Yunani dari perkataan “techne” – kemahiran

Mengikut Galbraith (1967), …the systematic application of scientific knowledge and other organized knowledge to practical tasks.

…kemahiran menggunakan pengetahuan (saintifik mahupun tidak) secara sistematik sehingga terbit satu amalan yang praktikal bagi melaksanakan sesuatu tugas.
Heinich, Molenda dan Rusell (1969)

Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja. Ia merangkumi proses dan idea. Kekuatannya terletak terutamanya pada proses dan idea, manakala kejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat. Ini bermakna, dalam merancang sesuatu pengajaran, perancangan awal yang melibatkan penggunaan idea samada dalam bentuk teori, pendekatan, kaedah dan sebagainya adalah merupakan proses yang terpenting. Alat pula merupakan “pemangkin” ke arah mencapai kejayaan.

Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan?

Pendidikan ialah “usaha sistematik yang disengajakan,yang dibuat oleh sesuatu masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan, nilai, sikap dan kemahiran kepada ahlinya, usaha memperkembangkan potensi individu dan perubahan yang berlaku dalam diri manusia”

Pendidikan juga adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Teknologi Pendidikan

Mengikut Crowell (1971), Teknologi pendidikan ialah gabungan manusia, idea, alat-alat, teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada proses pendidikan

Teknologi pendidikan ialah proses yang kompleks dalam menganalisis keperluan pendidikan secara sistematik, saintifik dan rasional bertujuan untuk mereka bentuk dan mengaplikasikannya secara sepadu idea, tenaga, sumber bahan, kaedah dan tatacara untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran (Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia, 1988)

Teknologi pendidikan ialah aplikasi media, sistem, pendekatan dan teknik-teknik ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.(Bahagian Teknologi Pendidikan 1991)

Advertisements
By ainiliyanamohdzailan87

One comment on “Teknologi Pendidikan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s